Οι ολετήρες αυτού του ίδιου του Κράτους, έχουν πάρει τόση φόρα που μάλλον άρχισαν να κάνουν λάθη. Μεθόδευσαν την παραμονή του εν λόγω υπηκόου της Χιλής στην χώρα μας. Για τον λόγο αυτό έβαλαν σε εφαρμογή το πρόσχημα της διαδικασίας παραχώρησης πολιτικού ασύλου. Ο ίδιος μέχρι τώρα δεν είχε υποβάλει ούτε αίτηση. Τον έβαλαν και την υπέγραψε τώρα στο νοσοκομείο. Επειδή όμως είχε εκδοθεί ήδη σε βάρος του απόφαση απέλασης, για να υπερβούν το κώλυμα αυτό είτε ανακάλεσαν την απόφαση απέλασης είτε ανέστειλαν την εκτέλεσή της. Ο νόμος 3386/2005 προβλέπει ότι ο Υπουργός Δ.Τ. δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση απόφασης απέλασης μονάχα για λόγους ανωτέρας βίας. Μάλλον έχει συμβεί το τελευταίο, δηλαδή ανέστειλαν την εκτέλεση της απέλασης, πλην όμως ανωτέρα.........