''Ἡ δήλωση αὐτὴ ἀνήκει στὸν ἀρχηγὸ τῶν Ἀφγανῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ παρανόμως βρίσκονται στὴν χώρα καὶ καταχρῶνται τὴν φιλοξενία μας . Αὐτὰ δηλώνουν οἱ αὐριανοὶ «Ἕλληνες» ποὺ θέλουν μὲ τὸ ζόρι νὰ μᾶς φορτώσουν ὅσοι θέλουν νὰ μεταβάλουν τὴν Ἑλλάδα σὲ πολυπολιτισμικὸ μπουρδέλο. Αὐτὸ ἐννοοῦν ἐνσωμάτωση στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία;;; Μήπως νὰ κάνουν καὶ ὑποχρεωτικὴ τὴν μπούργκα γιὰ τὶς Ἑλληνίδες ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε γυναῖκα ποὺ δὲν συμβαδίζει μὲ τὶς «φιλελεύθερες καὶ προοδευτικὲς ἀπόψεις τους» γιὰ νὰ μὴν τοὺς προσβάλουν καὶ μᾶς ποῦν καὶ ἀφιλόξενους; [...]