''Εννέα στους δέκα πολίτες, σύμφωνα με το τακτικό Ευρωβαρόμετρο που διενεργήθηκε στο διάστημα μεταξύ της 23ης Οκτωβρίου και της 18ης Νοεμβρίου 2009 , δηλώνουν «απογοητευμένοι» από την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα η Ελληνική οικονομία, καθώς επίσης η εγχώρια αγορά απασχόλησης, ενώ οι 8 στους 10 εκτιμούν ότι η ζωή των παιδιών τους θα είναι δυσκολότερη από αυτή που βιώνουν οι ίδιοι σήμερα. Πιο αναλυτικά, το 91% των Ελλήνων πιστεύουν ότι η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε δεινή θέση και το 94% εμφανίζονται απογοητευμένοι από την παρούσα κατάσταση της απασχόλησης [...]