Τα Ελληνικά νοικοκυριά θα πρέπει πλέον να μάθουν να ζουν με το νέο χαράτσι της ΔΕΗ που θα λέγεται.. ΡΗΤΡΑ καυσίμων !!!

Η ρήτρα καυσίμων θα ενεργοποιείται υπό συγκεκριμένους όρους, δηλαδή όταν οι μεταβολές στις τιμές των καυσίμων υπερβαίνουν το 10%, είτε σε αύξηση είτε σε μείωση σε σχέση με συγκεκριμένες τιμές αναφοράς.........