Αφορμή για το θέμα αυτό μου έδωσε το άρθρο: http://cretanpatriot.blogspot.com/2010/01/blog-post_7473.html ...... [...] .......... Στην τελική πέρα από την άρνηση στο νομοσχέδιο του Πα.ΣοΚ., αναρωτηθείτε:
1. Είστε ικανοποιημένοι με τον τωρινό νόμο (2004) για την απόδοση Ιθαγένειας σε αλλοδαπούς; «με τον ισχύοντα νόμο, αν ένα παιδί γεννηθεί στην Ελλάδα και ο γονιός του είναι 10 χρόνια στη χώρα και έχει πάρει την ελληνική ιθαγένεια, τότε και το παιδί παίρνει την υπηκοότητα εξ αίματος (ιθαγένεια)»
2. Με ποιόν άλλο τρόπο μπορεί κάποιος να ελέγξει και να σταματήσει, την παράνομη μετατροπή των Παράνομων μεταναστών σε Νόμιμους, αν όχι με την Ποσόστωση ..............