''Η Blackwater είναι οι μισθοφόροι επαγγελματίες δολοφόνοι που έστειλε η Αμερική κατα την διάρκεια του εκδημοκρατισμού της στην Μ. Ανατολή. Τα άτομα αυτά είναι κάθε είδους ψυχωτικό κατακάθι που μπορείτε να φανταστείτε, δεν είχαν κανένα μέλλον στην ζωή τους, και εντάχθηκαν σαν μισθοφορικός στρατός στην σκοτεινή εταιρεία Blackwater που όσοι επιχείρησαν να την δικάσουν και να την αποκαλύψουν και μέσα στην Αμερική, έχουν αποτύχει.[...]''

Labels: , , , , , , , , ,