Υπερβάλλον κεφάλαιο για την κάλυψη μη αναμενόμενων ζημιών, άνω των 8 δις. ευρώ, έχουν σχηματίσει οι Ελληνικές τράπεζες το 2009, καλύπτοντας τις συστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για «μαξιλάρι» κεφαλαίων που θα τους επιτρέψει να απορροφήσουν απροσδόκητες αναταράξεις ή κινδύνους των αγορών Ως «υπερβάλλον κεφάλαιο» λογίζεται το πλεόνασμα που προκύπτει όταν από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια......