Διακόσιες χιλιάδες επιπλέον άνεργους προσέθεσαν το 2009 στις λίστες ανεργίας του ΟΑΕΔ η οικονομική κρίση και η απουσία, έως και σήμερα, στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και της απασχόλησης.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ, λίγο πριν από την λήξη του χρόνου (στις 28 Δεκεμβρίου) ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων έφτασε τις 762.000 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 199.483 άτομα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του ’09.
Το ποσοστό των ανέργων, με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων σε ολόκληρη τη χώρα (4.577.844 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, του μηνός Σεπτεμβρίου, της ΕΣΥΕ), εκτινάσσεται, έτσι, στο 14,3%.  Ποσοστό το οποίο απέχει κατά πολύ από το επίσημο όριο της στατιστικής ανεργίας (περί το 9,1%) και θέτει ..................