Σε μαζική αποχώρηση- με κίνδυνο κατάρρευσης του ήδη ελλειμματικού ασφαλιστικού τους ταμείου- προχωρούν χιλιάδες γυναίκες στο Δημόσιο εν όψει του νέου νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο, με το οποίο αυξάνονται κατά 5 έως και 17 χρόνια τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για περίπου 140.000 γυναίκες που εργάζονται στο Δημόσιο...