Από Καθημερινή
Στα 25,635 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το 11μηνο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2009 έναντι πρόβλεψης 12,691 δισ. ευρώ.
Στα 25,635 δισ. ευρώ (10,7% του ΑΕΠ) διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το 11μηνο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2009 έναντι πρόβλεψης 12,691 δισ. ευρώ στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης του 2009. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο προβλέπει ότι το Δεκέμβριο, σε ετήσια βάση, το έλλειμμα θα διαμορφωθεί σε ...........................