Ανάγκες για προσωπικό φαίνεται ότι έχει το χιονοδρομικό κέντρο Σέλι, προσωπικό που όπως φαίνεται δυστυχώς δεν προσλαμβάνεται.

Μία συνάντηση μεταξύ υπευθύνων έγινε προπαραμονή Χριστουγέννων στη Βέροια. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο πρόεδρος του Χ.Κ. κ. Κ. Γιοβανόπουλος, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Χιονοδρομικό Κέντρο και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε................